BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, February 18, 2010

برسين


Sesungguhnya Allah Mencintai Orang yang Bersin
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasullullah saw bersabda :
“Sesungguhnya Allah menyukai bersin.”

(HR Bukhari)
Bersin merupakan sesuatu yang disukai karena bersin dapat menyehatkan badan dan menghilangkan keinginan untuk selalu mengenyangkan perut, serta dapat membuat semangat untuk beribadah.
Ketika Bersin Hendaknya Kita…
  • Merendahkan suara.

  • Menutup mulut dan wajah

  • Tidak memalingkan leher

  • Mengeraskan bacaan hamdalah, walaupun dalam keadaan shalat.Macam-Macam Bacaan yang Dapat Kita Amalkan Ketika Bersin  • Alhamdulillah (segala puji hanya bagi Allah).


  • Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin (segala puji bagi Allah Rabb semesta alam).


  • Alhamdulillah ‘ala kulli haal (segala puji bai Allah dalam setiap keadaan)


  • Alhamdulillahi hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi, mubaarakan ‘alaihi kamaa yuhibbu Rabbuna wa yardhaa” (segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi penuh berkah dan diberkahi, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami).

0 comments: